Talep Formu

Bolworm Winter

 

     Tüm tarla bitkilerini ve ağaçlarınızı, don, soğuk, düşük sıcaklık, günlük ısı faklılığına bağlı stres ve güneş yanıklarına karşı kroma sağlar. Bu korumaya ilaveten bitkileri besler. Mikroorganizma içeren çiftçi dostu bir üründür.

     Bolworm Winter,  doğal bir Azospirillum Brasilense izolatı içeren mikrobiyal bir gübredir. , bitki menşeli sıvı bir organik gübredir.

     Soğuk, don, kırağı, dolu, gün içindeki sıcaklık farklılığına bağlı streste, su ve tuz stresine karşı etkin koruma sağlar.

     BOLWORM WINTER bitkilerin fide veya büyüme döneminde karşılaştığı bu stres koşulları karşısında besin ve iyon dengesini mümkün kılar.

     Gelişimini tamamlamış bitki örtüsünde ise özellikle doludan kaynaklanan yaprak parçalanması ve şekil bozukluğunun giderilmesinde üstün performans gösterir.

     Kuru tarımın yapıldığı bölgelerde, sulamanın gecikmesi veya yağışların bölge ortalamasının atında gerçekleşmesi durumunda bitkilerin kuraklık stresine karşı dayanıklılık mekanizmasını düzenler ve bu olumsuz etkinin bertaraf edilmesini sağlar.

     BOLWORM  WINTER, yetiştirme ortamındaki su kalitesinin düşük olması veya coğrafi yapıdan kaynaklanan orta düzeyli tuzluluk halinde ise doğal antioksidan enzim ve organik asitlerle bitkilerin su ve besin alım dengesini sağlar,

     BOLWORM WINTER ürününde bitkide apoplast bölgede bulunan serbest suyun donmasını önlemek için o bölgeye sprey edilen organizmalar antifriz proteinler üreterek, karbonhidrat düzeyini artırarak suyun donmasını engelliyor.

Sıvı Formattadır.

 

İÇERİK ORANLARI
Organik Madde 16%
Organik Karbon 5%
Toplam Azot 0,50%
Suda Çözünür K2O 0,50%
Yaşayan Bakteri 3,2 x 10 8    Kob/Ml
(Azospirillum Brasilense)
PH 3 – 5

 

BOLWORM WINTER
BİTKİ UYG. ŞEKLİ UYGULAMA DOZAJ
  ve YERİ    
Sebzeler Tüm Bitki, 1. Uyg: Dikimden 2 Hft sonra 2-3 Lt ürün,
Gövde ve Yapraktan 2. Uyg: Sonbahar Erken donları ve ilkbahar 100 Lt su ile
Sprey geç donları oluştuğundan itibaren 15 gün Karıştırılarak
önce 1 Da uygulanır
3. Uyg: 2. Uygulamadan 20 gün sonra
Meyve gözleri, 1. Uyg: Meyve hasadından sonra, kış 3-4 Lt ürün
Narenciye Yaprak veya tüm gübrelemsi yapılan bitkilerde, Kasım-Aralık 100 Lt su ile
Bitkiden sprey ile 2. Uyg: Ocak sonu karıştırılarak, 1 DA
3. Uyg: Şubat Ortası Uygulanır
4. Uyg: Mart Başı
Meyve gözleri, 1. Uyg: Meyve hasadından sonra, kış 3-4 Lt ürün
Fındık Yaprak veya tüm gübrelemsi yapılan bitkilerde, Kasım-Aralık 100 Lt su ile
bitkiden sprey ile 2. Uyg: Şubat sonu karıştırılarak, 1 DA
3. Uyg: Mart Ortası Uygulanır
4. Uyg: Nisan Ortası
Yumru kökleri 1. Uyg: Dikimden 3 hafta sonra 2-3 Lt ürün,
Tarla topraktan, uyg, 2. Uyg: Sonbahar Erken donları ve ilkbahar 100 Lt su ile
Bitkileri yeşil aksamı yenen Geç donları oluştuğundan itibaren 15 gün Karıştırılarak
Bitkilerde sprey Sonra 1 Da uygulanır
3. Uyg: 2. Uygulamadan 20 gün sonra
Meyve gözleri, 1. Uyg: Meyve hasadından sonra, kış 3-4 Lt ürün
Bağ Yaprak veya tüm gübrelemsi yapılan bitkilerde, Kasım-Aralık 100 Lt su ile
bitkiden sprey ile 2. Uyg: Şubat sonu karıştırılarak, 1 DA
3. Uyg: Mart Uygulanır
4. Uyg: Nisan Ortası
Meyve gözleri, 1. Uyg: Meyve hasadından sonra kış güb- 2-3 Lt ürün,
Meyve Yaprak veya tüm relemesi yapılan bitkilerde, Kasım 100 Lt su ile
Ağaçları bitkiden sprey ile 2. Uyg: Şubat sonu Karıştırılarak
3. Uyg: Mart 1 Da uygulanır
Tüm bitki, 1. Uyg: Dikimden 2 hafta sonra
Süs gövde ve yapraktan 2. Uyg: Sonbahar Erken donları ve ilkbahar
Bitkileri sprey geç donları oluştuğundan15 gün önce
3. Uyg: 2. uygulamadan 20 gün sonra